Mary Powell Photography | Atlanta Chinese Lantern Festival

Chinese Lantern Festival_hi-res_1Chinese Lantern Festival_hi-res_2Chinese Lantern Festival_hi-res_3Chinese Lantern Festival_hi-res_4Chinese Lantern Festival_hi-res_5Chinese Lantern Festival_hi-res_6Chinese Lantern Festival_hi-res_7Chinese Lantern Festival_hi-res_8Chinese Lantern Festival_hi-res_9Chinese Lantern Festival_hi-res_10Chinese Lantern Festival_hi-res_11Chinese Lantern Festival_hi-res_12Chinese Lantern Festival_hi-res_13Chinese Lantern Festival_hi-res_14Chinese Lantern Festival_hi-res_15Chinese Lantern Festival_hi-res_16Chinese Lantern Festival_hi-res_17Chinese Lantern Festival_hi-res_18Chinese Lantern Festival_hi-res_19Chinese Lantern Festival_hi-res_20